قوانین واحد ثبت نام ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ،۱۷:۴۵:۱۱ +۰۰:۰۰

قوانین واحد ثبت نام

1) کارت رزرو، کارت ثبت نام: فراگیر باید پس از پرداخت شهریه برای تکمیل ثبت نام و دریافت کارت رزرو یا ثبت نام به واحد ثبت نام مراجعه نماید و تا پایان ترم فیش پرداخت شهریه را نزد خود نگه دارد در غیر این صورت موسسه هیچ مسئولیتی در قبال ثبت نام ایشان ندارد.

2) در صورت انجام رزرو، کارت رزرو و فیش شهریه را دریافت کنید و در هنگام مراجعه مجدد به موسسه آن را همراه خود داشته باشید.

3) انصراف از کلاس: در صورتیکه فراگیر از شرکت در کلاس صرف نظر نماید حداکثر تا 48 ساعت قبل از شروع ترم به مسئول باجه مربوطه اطلاع دهد.

4) تخفیف برای تکرار ترم: برای فراگیران حذفی(فراگیرانی که بیش از 4 جلسه غیبت دارند) و تکرار ترمی 50،000 تومان تخفیف برای ثبت نام مجدد لحاظ می گردد.

5) لیست حضور و غیاب: در صورتی که اسم شما در لیست حضور و غیاب کلاس ذکر نشده به واحد ثبت نام مراجعه نمایید.

6) اهمیت شماره پرونده: هر گونه پاسخ گویی و راهنمایی تنها با اعلام شماره پرونده امکان پذیراست.

7) زمان پیش ثبت نام : زمان پیش ثبت نام هر ترم به صورت کتبی در کلاس ها و بوردهای موسسه اعلام می گردد و در صورت عدم ثبت نام یا رزرو ترم بعد در تاریخ های اعلام شده مسئولیت آن با خود فراگیر بوده و ضمنا اولویت ثبت نام بر اساس تاریخ رزرو می باشد. (پیش ثبت نام با پرداخت شهریه می باشد.)

8) ظرفیت کلاسها: حداقل ظرفیت ثبت نام در هر کلاس 10 نفر و حداکثر 16 نفر می باشد.

9) انتخاب مدرس: موسسه بنا به پیشنهادات کتبی فراگیران ، نتایج نظر سنجی و صلاحدید کارشناسان خود در انتخاب مدرس کلاسها تصمیم گیری می کند.

10) زبانسرا نهایت تلاش خود را برای تشکیل کلاس در ساعات پیشنهادی فراگیران می نماید اما در صورت به حد نصاب نرسیدن کلاسها، موسسه می تواند اقدام به ادغام و یا کنسل کردن کلاس نماید.

11) عدم پاسخگویی :مسئولیت عدم پاسخگویی تلفن از جانب فراگیر به دلایلی از قبیل شماره اشتباه، تغییر شماره، مشغولی مداوم، قطع تلفن، عدم حضور در منزل و خارج از دسترس بودن تلفن همراه به عهده خود فراگیر می باشد. لطفاً در مورد تلفن های تغییر یافته خود موسسه را در جریان بگذارید. (می توانید با موسسه تماس بگیرید شماره خود را اعلام فرمایید تا در پرونده شما ثبت گردد.)

12) فراگیران ضعیف و کم کار: فراگیران حاضر در کلاس در صورت عدم مطالعه و آمادگی در طول ترم و تشخیص استاد مبنی بر کم کار بودن، نام ایشان در لیست فراگیران کم کار ثبت خواهد شد و مسئول باجه مربوطه جهت مشاوره و راهنمایی و آگاهی دادن در مورد وضعیت تحصیلی با فراگیر و یا والدین او تماس خواهند گرفت.