قوانین انضباطی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ،۲۳:۱۲:۵۶ +۰۰:۰۰

قوانین انضباطی

 • رعایت پوشش متناسب با محیط آموزشی برای فراگیران الزامی می باشد.
 • رعایت کامل ادب و احترام نسبت به اساتید و پرسنل و همکلاسی ها
 • راس ساعت تعیین شده در موسسسه حضور یابید (نه دیرتر نه زودتر)
 • بابت هر جلسه غیبت 2 نمره و هر تاخیر ویا خروج زود هنگام 1 نمره از نمره کل آزمون کسر می گردد، به استثنای بار اول و فراگیران ممتاز.
 • غیبت بیش از چهار جلسه موجب محرومیت از کلاس می شود.
 • در صورت کسب نمره بالای 95 حدود5 نمره از غیبت فراگیران بخشیده می شود.
 • تا 2 جلسه غیبت به خاطر همزمانی با امتحانات مدرسه ودانشگاه (با ارائه برنامه امتحانات)بخشیده می شود .
 • داشتن همراه به عنوان مهمان در کلاس اکیداً ممنوع می باشد.
 • در ساعات برگزاری کلاس موبایل خود را در حالتSilent و بدون لرزش قرار داده و از تماس و پاسخگویی خودداری فرمائید.
 • بعد از اتمام کلاسها از تجمع در طبقات، راهروها و جلوی درب ورودی و خروجی خودداری فرمائید.
 • در صورت عدم رعایت حرمت و یا برخورد نامناسب با اساتید یا پرسنل موسسه از ورود فراگیر خاطی به کلاس جلوگیری می شود .
 • موسسه مسئولیتی در قبال نگهداری از وسایل زبان آموزان ندارد.
 • لطفاً از پارک نمودن اتومبیل خود مقابل درب منزل همسایگان خودداری فرمائید .
 • زبان آموزان موظفند کلیه قوانین و مقررات و اطلاعیه های موجود بر روی بردهای اطلاع رسانی در کلاسها و راهروها را به دقت مطالعه و مفاد آن را رعایت نمایند.
 • ازخوردن آدامس و خوراکی در کلاس جدا خوددرای فرمایید.
 • از پرداختن به شوخی های بی جا ، مطالب حاشیه ی و غیر مرتبط با مباحث درسی خودداری نماید