قوانین امور مالی ۱۳۹۷/۷/۲۶ ،۱۰:۰۷:۰۱ +۰۰:۰۰

 قوانین امور مالی

شهریه مطابق  با نرخ اعلام شده در برد آموزشگاه دریافت میشود

شهریه  به صورت کامل قبل از شروع کلاس دریافت میگردد.

انصراف کامل تنها با ارئه فیش شهریه امکان پذیر میباشد .

  • در صورتی که آموزشگاه حداکثر تا سه ماه با وجود پیگیری داوطلب، موفق به تشکیل کلاس نگردد، کل شهریه زبان آموز را بدون هیچ کسری برگشت خواهد .
  • سربازان انتقالی و دانشجویان قبولی دانشگاه های شهرهای دیگر و کسانی که دچار حادثه یا پیشامد ناگهانی شده باشند با ارائه ی برگ ماموریت یا برگ انتخاب واحد دانشگاه و یا مدرک مورد قبول موسسه، مورد رعایت و ملاحظه ی بیشتری از سوی موسسه قرار خواهند گرفت.
  • شرایط انصراف از رزرو یا ثبت نام کلاس در بازه های زمانی مشخص شده به شرح ذیل می باشد:
زمان اقدام به انصرافانصراف قطعیانتقال به رزرو
رزرو10,000 تومان کسر شهریه ـــــــــ
تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس15% درصد کسر شهریهبدون کسر می تواند مجدداً به رزرو منتقل شود.
تا 1 الی 2 جلسه پس از شروع کلاسشهریه برگشت داده نمی شودبا تخفیف 50% مجدداً رزرو می شود.
از جلسه سوم به بعدشهریه برگشت داده نمی شودبا تخفیف 40,000 تومان مجدداً رزرو می شود.

برای فراگیران حذفی (فراگیرانی که بیش از 4 جلسه غیبت دارند) وتکرار ترمی 50.0000 تومان تخفیف برای ثبت نام در ترم بعد در نظر گرفته شده است.

مدت استفاده از تخفیفات فوق فقط تا 4 ماه میسر می باشد.