چرا زبانسرا ۱۳۹۷/۱۲/۹ ،۱۵:۵۲:۴۴ +۰۰:۰۰
 • حضور مدرسین حرفه ای ، با تجربه و متخصص در تدریس مکالمه
 • کنترل مداوم کیفیت آموزشی در طول ترم
 • صدور گواهینامه و مدرک فارغ التحصیلی معتبر
 • توجه و تاکید بر آموزش مکالمه ی زبان انگلیسی
 • صدور کارنامه و ارائه ی ریز نمرات سوابق تحصیلی زبان آموزان از طریق نرم افزار اتوماسیون
 • برگزاری کلاس ها با تفکیک رده ی سنی
 • برگزاری منظم آزمون های استاندارد میان ترم و پایان ترم به صورت کتبی و شفاهی
 • ارتباط مستمر با والدین کودکان و نوجوانان در مورد پیشرفت یا افت وضعیت تحصیلی
 • تنوع در دوره ها و ساعات برگزاری کلاس ها
 • برگزاری کلاس ها به صورت مداوم همراه با برنامه ی زمانبندی مشخص در کل سال
 • برگزاری نظرسنجی و ارزشیابی در طول ترم به منظور اطلاع از میزان رضایت مندی زبان آموزان